yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Hakkymyzda

Turksinentertainment.com 2004 yylynda, Los Angeles, Kaliforniya'daki bir kaç Türk sinemacynyn, Serdar Burhan Kalsyn öncülü?ünde kurdu?u öbe?in devamydyr.

E?lence Sanayii'ndeki Türkler'in, birbirleri ve dünyadaki dostlary arasynda ileti?im kurmalaryny sa?lamak için 2006 yylynda yaratylmy?tyr.

Turksinentertainment.com ziyaretçileri, öbek üyelerinin özgeçmi?lerine, i? örneklerine ve ileti?im bilgilerine ula?abilirler.

Turksinentertainment.com üyeleri, kendilerine verilen sayfaya, resimlerini, özgeçmi?lerini ve i?geçmi?lerini yükleyip, çaly?malaryndan örnek olarak ses, resim ve görüntü dosyalaryny ileti?im bilgileriyle beraber ziyaretçilere sunabilirler.

Öbe?in ady neden Turksinentertainment?

Türkçesi E?lence Sanayii'ndeki Türkler olan öbe?imiz, e?lence ve sanat mesleklerindeki Türkler'in tüm dünyaya bir çaty altynda tanytylmalary ve yabancylar tarafyndan aranyldy?ynda daha kolay bulunabilmeleri için Turksinentertainment.com adyny almy?tyr.

Turksinentertainment.com'a üye olmak için Türk olmak ?art mydyr?

Hayyr. Turksinentertainment.com'a üye ba?vurusunda bulunmak için dünyanyn herhangi bir yerinde e?lence sanayiinde çaly?yyor olmak veya bu konuda e?itim görüyor olmak yeterlidir. Amaç, Türkiye'de ve Türkiye dy?ynda çaly?an Türkler'i ve yabancylary birbirleriyle tany?tyryp, yeni yapytlara ve ba?lantylara ön ayak olmaktyr.

E?lence Sanayii tanymynyz hangi meslekleri içine alyyor?

Sayfamyzda syralady?ymyz tüm meslekleri içine alyyor. E?er atlady?ymyz ba?lyk varsa, lütfen bildirin, uygun görürsek hemen ekleriz.

Turksinentertainment.com'un herhangi bir siyasi veya ticari kurulu?la ba?lantysy var mydyr?

Yoktur.

Şifremi unuttum