yeni üyelik - forum - iletişim - reklam - english
  ara
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
UYELER
KOSE YAZARI
HABERLER
BAGLANTILAR

Serdar Burhan Kalsyn American Carol'da

PAZARTESİ, EYLÜL 8, 2008

Top Secret’yn yönetmeni Zucker, son filminde ba?rolü bir Türk’e verdi.


Bu de?il miydi hayalimiz? Bir Türk, Hollywood’da ba?aryly olsun, ismini duyursun, bizim de gö?sümüz kabarsyn. Y?te bu genç adam, bunu gerçekle?tirdi.

Serdar Burhan Kalsyn 3 Ekim’de Amerika’da vizyona girecek 20 milyon dolarlyk bir filmde (American Carol) ba?rol oynuyor, ilk defa bir Türk böyle bir ?eye imza atyyor. 9 yyldyr Amerika’da ya?ayan Kalsyn, Ystanbul Erkek Lisesi mezunu. Ystanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik okuduktan sonra, mühendisli?in kendine uygun olmady?y anlyyor, Amerika’ya gidiyor. New York’ta film, Los Angeles’ta görüntü yönetmenli?i e?itimi alyyor ve sonra piyasaya /_np/4849/6374849.jpgdalyyor. O fizi?ine güvenip Hollywood’a kapa?y atanlardan de?il. Zaten amacy, oyuncu olmak da de?il. O, bu ülkenin gelmi? geçmi? en iyi "hikaye anlatycysy" olmak istiyor. Serdar Burhan Kalsyn, bir günde bitecek gibi de?il, yaryn da devam edece?iz...

Siz kimsiniz?

- Adym Serdar Burhan Kalsyn, 74 Ystanbul do?umluyum. Varlykly bir aileden geldim. 25 ya?yna kadar aval aval gezdim, ne yapmak istedi?imi bilmiyordum, sonra birden ke?fettim ve hayallerimin pe?inden Amerika’ya gittim...

Nedir hayaliniz?

- Ben bir "hikaye anlatycysy" olmak istiyorum. Ve dünyanyn en güzel hikayelerini anlatmak istiyorum.

Yönetmen yani...

- Evet. Ama güzel hikayeler anlatabilmek için i?i çok iyi bilmeniz gerekiyor, sette yapylan her i?i. O yüzden ?imdi oyunculuk yapyyorum.

Öyle bir söylüyorsunuz ki sanki figüranlyk yapyyorsunuz, siz gittiniz David Zucker’in 20 milyon dolarlyk yeni filminde ba?rol oynadynyz!

- Evet. Ady American Carol. 3 Ekim’de Amerika’da vizyona girecek...

Affedersiniz ama bu nasyl oldu? David Zucker, Top Secret, Airplane, Naked Gun gibi filmlerin yönetmeni. Ne münasebetle ba?rol oynadynyz? Neden siz?

- Zucker’le bir reklam çekiminde tany?tyk, aktörlü?ümü çok be?endi?ini söyledi, "Gelecek filmimde sana ba?rol oynataca?ym" dedi. Herkes sizin gösterdi?iniz tepkiyi gösterdi: "Hollywood palavrasy. Sakyn inanma!" Ama sözünde durdu. Benim bir suçum yok yani.

Bu kadar büyük bir yönetmenin filminde ba?rol oynamak sizin için ne ifade ediyor?

- Sürreel geliyor! Çocukken bizim evde, o ilk çykan Sony Betamax videolardan vardy, sürekli kar?ysyna geçer Top Secret’y izlerdim. O kadar ki, 9 ya?ynda tek kelime Yngilizce konu?amady?ym halde, filmin her repli?ini ezbere bilirdim. Zucker idolümdü! Resmen onun yüzünden bu i?lere bula?tym ve kadere bak ki ?imdi son filminde ba?rol oynuyorum.

Bizim ?u anda ne yapmamyz gerekiyor: a) Bu ülke seninle gurur duyuyor dememiz b) Hayret etmemiz c) Tebrik etmemiz d) ?üphelenip, bir bit yeni?i pe?ine dü?memiz

- Bir TC vatanda?y olarak, bok atmak sizin anayasal hakkynyz! Ya da "Bu i?te bir i? var" deyip ailemin Illuminati ba?lantylary olup olmady?yny ara?tyrabilirsiniz. Tapynak ?övalyeleri teorisi bir i?e yaramazsa, masonlu?u deneyebilirsiniz ya da beni tebrik edebilirsiniz. Ama etmeseniz de olur. Ynsanlaryn bilmesini istedi?im ?u: Olabiliyor aslynda. Azimle çaly?yrsan, vazgeçmezsen beceriyorsun.

Ne yani! Bir gün Oscar da alabilir misiniz?

- Neden olmasyn? Teknik olarak mümkün. Ama benim kafamdaki planlaryn Oscar’yn yanyndan geçmesi için 30 seneye ihtiyacym var. Kysa yoldan da alynabilir ama o zaman Türkiye’ye geri dönemem. "Midnight Express" tadynda filmler çekmeye ba?larsam, ödüller daha kolay gelir. O da beni açmaz.

Filmi geriye saralym: Sinemaya nasyl ve ne münasebetle bula?tynyz?

- 25 ya?yna kadar Ystanbul’un altyny üstüne getiren biriydim. Bir yerin adresini "?u baryn arkasy, ?u kulübün eski binasynyn yany" diye tarif ederdim. Ystanbul Erkek’den sonra YTܒde gyda mühendisli?i okudum. Sonra Tayfun Dinçer’in yanyna Set Film’e girdim. Do?ru insanlaryn yanynda i?e ba?lamak, çizgimi do?ru çizmeme sebep oldu. Kalktym Amerika’ya gittim. New York Üniversitesi Tish School of Arts’ta film okudum. Yetmedi, Los Angeles Film School’da yönetmenlik ve görüntü yönetmenli?i e?itimi aldym.

Aileniz peki? Onlar neyin nesi, kimin fesi...

- Babam syfyr sermayeyle i? kurmu? müthi? bir adam. Mu?’tan geliyor Ystanbul Üniversitesi’nde iktisat ve gazetecilik okuyor, annem de Ayvalykly aydyn bir ailenin kyzy. 6 kyz karde?i var, hepsi de üniversite mezunu. Beyazyt’da üniversitenin kampusunde birbirlerine a?yk olup evleniyorlar. Ben 3 erkek çocu?un en küçü?üyüm. Sorunsuz, rahat bir çocukluk geçirdim.

Pekala babanyzyn i?inde çaly?abilir, ?ahane bir hayat ya?ayabilirdiniz. Derdiniz neydi?

- Ka?yndym diyelim. Anneme sorarsanyz ben delinin tekiyim. ?ansly bir çocuktum. 9 ya?ynda yurtdy?yna çyktym, 17 ya?yna gelmeden de bütün Avrupa’yy gezmi?tim, iki kanally TRT yyllarynda, bizim evde neredeyse bütün Avrupa kanallary vardy. Dolayysyyla dünya görü?üm erken ya?ta geli?ti, olaylara farkly bakan biri oldum. Ystedim ki zor bir i? yapayym, e?itimini alsan da kolay kolay kimsenin yapamayaca?y bir i?...

Babanyzyn i?ini yüzde 30 büyütmek sizi kesmezdi yani...

- Keserdi ama bu göreceli bir ba?ary olurdu. Ben, kimsenin beni tanymady?y, en yakyn akrabamyn 2 kyta ve 20.000 km uzakta oldu?u ve tüm dünyanyn içinde olmak için can atty?y bir sektörde ba?aryly olmak istedim.

Sinemanyn nesi sizi ba?tan çykaryyor?

- Heyecan verici, büyüleyici ve 100 sene geçse de eskimiyor. ?u anda herhangi bir sinemaya gidip 1910’da çekilmi? bir filmin 35 milimetre printini bir makineye koysak, o filmi izleyebiliriz, bu ola?anüstü de?il de ne? Bir de tabii milyonlarca insana ula?abilme, onlaryn hayatlaryna de?ebilme meselesi var. Yki saatlik zaman diliminde, insanlar benliklerini byrakyp seninle bir maceraya çykyyorlar, bundan daha seksi bir ?ey dü?ünemiyorum ben.

Yyi bir yönetmen olabilmek için gerçekten aktörlük yapmak zorunda my insan?

- Bence öyle. Ben bir görüntü yönetmeniyim, üstelik piyasadaki her kamerayla çaly?my? bir görüntü yönetmeniyim. Yki filmim Amerika’da vizyona girdi. Ama bunlar yetmez, gerçekten iyi bir yönetmen- prodüktör olmak istiyorsan, evet aktörlük de yapmak zorundasyn.

Amerika’da önce ne ö?rendiniz?

- Kyzarmy? patatesi çok yersen, nefret edersin! Bir de tabii kyzarmy? patates dersi kadar önemli olmasa da, asla pes etmezsen, azimle çaly?yr sebat edersen, bir de tilki kadar akylly, kurt kadar güçlü, katyr kadar da çaly?kan olursan kim tutar seni. Ama tabii aldy?yn her nefeste ne olmak istedi?ini bileceksin. Amerika’nyn o tatly hayatyna aly?yp, kafasy dumanly bir ya?ama kapylyp gitmeyeceksin. Ne yazyk ki oraya gelip kendini de?il ama amacyny kaybeden çok Türk var.

Bir de dil meselesi var... Yngilizce biliyoruz diye geçiniyoruz, gerçekten biliyor muyuz?

- Bildi?ini zannedenlerin tamamyna yakyny aslynda bilmiyor. Yngilizce’nin anadil olarak konu?uldu?u bir ülkede epey bir zaman geçirmemi?seniz, "Orta derecenin üstünde Yngilizce biliyorum" deyin ama "Yngilizce biliyorum" demeyin. Ya?ly siyah bir kadynla telefonda konu?amyyorsanyz, iki genç geyik yaparken araya girip iki espri de siz patlatamyyorsanyz, radyodaki rap ?arkylary ilk duydu?unuzda yüzde 70’ini anlamyyorsanyz, Yngilizceniz iyi de?ildir. Ama tabii ?u var, aksanynyz kimsenin umurumda de?il. Çünkü orada aksansyz insan yok. Lost dizisindeki Sawyer’in Yngilizcesi’yle Sayid’in Yngilizcesi apayry ama Amerika buna bakmyyor. Önemli olan dile hakim olmanyz ve senaryoda önünüze gelen cümleleri do?ru ?ekilde tonlamanyz...

11 Eylül, Amerika’daki hayatynyzy nasyl etkiledi?

- Ben California’da ya?yyorum, sokakta pek bir ?ey hissetmiyorum, hayat eskisi gibi sürüp gidiyor. Ama devletle olan i?ler, tam anlamyyla mü?teri kaçyrma moduna döndü. En ufak bir ka?yt i?inde bile ayak sürtmeler, "Bir açyk bulur muyuz?" diye ycy?yna cycy?yna kadar aramalar, kabus yani. Ama kariyer olarak soruyorsan, kariyerim fevkalade iyi etkilendi. 2. Dünya Sava?y’ndan sonra Alman, Vietnam’dan sonra da Vietkong filmlerinin çekildi?ini bildi?im için dedim ki "?imdi syra Ortado?u temaly filmlerde..." Yanylmamy?ym. Sakal uzatmam ile aranan bir aktör olmam ayny zamanlara dü?er!

AMERYKA’DA BYR TÜRK STAR OLABYLYR MY?

Çok zor. Amerika’da 36 milyon siyah Amerikaly ve 45 milyon Latin Amerika kökenli (Hispanik) var. Tam da bu yüzden filmlerde siyah cumhurba?kany ya da Hispanik belediye ba?kany tiplemelerine rastlyyoruz. Her ?eyin bir sebebi, pazary ve alycysy var. Henüz bir Türk star olamaz çünkü sadece 100 bin Türk ya?yyor Amerika’da. Do?ru dürüst bir pazar yok yani.

Hollywood diyor ki: Sen önce kendini oyna!

Siz Ortado?u temaly filmlerde mi yönetmenlerin akyllaryna geliyorsunuz? Yani sadece Afgan rollerinde mi sizi izleyebilece?iz.

- Amerika’da etnik azynly?a ait olan aktörler, ilk ba?ta kendi orijinlerine yakyn rollerde kendilerini kanytlyyorlar, ondan sonra "blockbuster" denen büyük filmlerde rol alabiliyorlar. Yani Hollywood diyor ki: "Sen önce kendini oyna. Bana bir filmi ba?yndan sonuna kadar ta?yyabilecek iyi bir aktör oldu?unu kanytla, ondan sonra ben sana etnik yapyn dy?ynda roller vereyim." Etnik kökeni beyaz olmayan büyük aktörlere bakyn, hepsi kariyerlerine etnik yapylaryna yakyn roller oynayarak ba?lamy?lardyr. Sanyrym bir tek Türkiye’de kendini kanytlamamy? aktörlere zart diye ba? rol veriyorlar. Bu tabii 3 ayly?yna Amerika’ya tatile gelen ya da sevgilisiyle Hollywood’da takylyp geri dönen Türk oyuncularyn neden ba?arysyz oldu?unu da açyklyyor. Burada hiçbir ?ey küt diye olmuyor...

Öyleyse sizin ?imdilik bir romantik komedide ba?rol oynama ?ansynyz yok...

- Romantik komedi, Amerika’da tam bir formül filmidir. Amerikaly çiftler, cuma ak?amy yemekten sonra gidip izlesinler diye çekilir. Formül bellidir: A?yk olunur, sonra ayrylyrlar son sahnede biri pi?man olur, yeniden bir araya gelirler. Syradan Amerikaly, ne zaman 90 dakika bir Türk’ü görmek ve ona a?yk olmu? bir Amerikaly kyzy seyretmek isterse, ben de o zaman bir romantik komedide esas o?lany oynayabilirim. Yakyn zamanda da böyle bir ?eyin mümkün olabilece?ini zannetmiyorum.

Gerçekten herkes aktör olup kapa?y Hollywood’a my atmak istiyor?

- Aynen öyle. Amerika’nyn nüfusu 300 milyon. Neredeyse lise ve üniversitelerin "En güzel kyz ve erkek" seçilmi? bütün ö?rencileri, hayatlarynyn en az 3- 4 senesini Los Angeles’ta ?anslaryny deneyerek geçiriyorlar. ?ehirde her gün 300 bine yakyn aktör rol kapmak için kendini paralyyor. Her gelen 100 aktörden sadece biri, para kazanaca?y bir rol kapabiliyor. Yine o 100 taneden sadece biri, eline böyle bir fyrsaty ikinci kez geçirebiliyor. Ve yine o 100 ki?iden sadece 5’i hayatynyn geri kalanyny film i?inden kazanabiliyor. Zor yani.

Bir an durup, "Manyak myyym Hollywood’da i?im ne?" dedi?iniz olmuyor mu?

- Hemen hemen her sabah!

Peki bu 9 yyl içinde ne bedeller ödediniz?

- Ooooo bitmedi ki, hálá ödüyorum. Amcamy kaybettim, gelemedim. Annem sa?lyk sorunlary ya?amy?, ölümlerden dönmü?, benim haberim bile olmady, saklamy?lar. Yhtiyaçlary oldu?unda sevdiklerimin yanynda olamadym yani. Ye?enlerim bensiz büyüdü. ?u an bekar olmam da muhtemelen bu yüzden. Ba?ka? Fener’in 4 ?ampiyonlu?unu kaçyrdym, 6-0 galip geldi?imiz maçy izleyemedim, daha ne olsun!

Sevgili yok mu sevgili...

- Amerikaly sevgililerim oldu, Türk de oldu, yürütemedik. Bu sektörde düzenli bir ili?ki yürütmek zor.

Yalnyz my ya?yyorsunuz?

- Amerika’da evet. Burada ailem byrakmyyor, onlarlayym. Neden sordun? Bana yaky?tyrdy?yn biri mi var?

Anladyk iyi bir görüntü yönetmenisiniz, iyi de bir oyuncusunuz ama bir kadyn sizi neden be?ensin?

- ?oförlere, garsonlara, temizlikçilere insan gibi davranyrym. Hatam olursa özür dilerim. Synyf ayrymyna inanmam. Yyi kalpliyim. Güldürürüm bir de... Yetmez mi?

Bugüne kadar hangi yönetmenlerle ve oyuncularla çaly?tynyz?

Steven Baldwin, Eric Roberts, Kelsey Grammer, Leslie Nielsen, Tom Hanks, F Gary Gray, Steven Spielberg, David Zucker, John Travolta, Heather Locklear, Vince Vaughn, Harvey Keitel, Dwayne Johnson, Al Pacino, John Voight, Gary Busey... Bunlar çaly?tyklarym. Bir de tany?tyklarym var ki görgüsüzlük olacak, onlary söylemeyeyim!

GÖRÜNTÜ YÖNETMENYYDY AKTÖR OLDU NYHAY AMACI DA PRODÜKTÖR-YÖNETMEN OLMAK

Amaç yönetmenlik olunca, sette yapylan her i?i bilmeniz lazym. Ne kadar bilirseniz çaly?tyrdy?ynyz adamlaryn maymunu olma ihtimaliniz o kadar azalyr. Ben de bu mantykla kendimi senaryo, montaj, ses ve görüntü yönetmenli?inde geli?tirdim. Bir tek "Artyk onu da yaparsam bally kaymak olur!" diyebilece?im aktörlük kalmy?ty, onu da yapyyorum ?imdi. Film çekerken en temel malzemeniz oyuncular, oyunculary yönetemeden yönetmen olamazsynyz. Esasen olursunuz da, bizim sa?da solda gördü?ümüz rezil filmlerin yönetmenleri gibi olursunuz. Ya da çok iyi bir aktörün rezil performans sergiledi?i filmler vardyr, o zavallynyn talihsizli?i de boktan bir yönetmenin elinde dü?mü? olmasydyr.

AMERYKA’DA BA?ARMAK YÇYN

?ans kapyny çalana kadar çaly?mak, çaly?mak, çaly?mak. ?ans geldi?inde de hazyr olmak. En az çaly?mak kadar önemli bir ?ey var: Sevimli olmak. Çok ciddiydim. Sevimliysen, i?i senden daha fazla bilen sevimsizi gönderip, seni alyyorlar. Yani neymi?? Asabi olma, ne kadar yorgun olursan ol mutluluk saç, insanlarla iyi geçin! Kimse 18 saat boyunca çaly?ty?y bir yerde asyk suratly, nemrut birini istemiyor. Ha bir de aklyn billur ve berrak olacak ve amacynyn ne oldu?unu unutmadan çaly?acaksyn.


kaynak: hürriyet

Kazak ?enli?i 'Sinemalar Derlemesi' 3-9 A?ustos'ta Los Angeles, DGA'de

CUMARTESİ, HAZİRAN 23, 2012

The Second "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival" launches at the Directors Guild of America (DGA) in Los Angeles on Aug. 3 for a one-week celebration of Kazakh cinema and culture, including musicians.

The festival is a stellar opportunity for directors, producers, location scouts, and the general public to get an understanding and appreciation of this exotic locale without leaving home.

Sweeping from the Caspian Sea on its Russian border to the Altai Mountain range on the Chinese border, Kazakhstan has a rich nomadic history as well as a powerful current tapestry of cultures. Since gaining independence in 1991, the Central Asian Republic has embraced its remarkable filmmaking past that dates back to the 1930's, when Sergei Eisenstein made his classic “Ivan the Terrible” in this mystic land, and has even given rise to several "New Wave" movements.

Opening night on Aug. 3rd begins with a reception at 7 pm, and includes a program of live entertainment until 11 pm, at the DGA Theater.

Sponsored by Kazakh Geographic Society (KazGeo.kz ), helixfilmsinc.com , the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and the Honorary Consulate of Kazakhstan in Los Angeles, the festival includes Advisory Board Members Steven-Charles Jaffe (GHOST, K19), David Marconi (Screenwriter, ENEMY OF THE STATE), and Ambassador Erlan Idrissov.

Tickets cost $10 (including free parking) can be purchased from the festival’s website. "Kazakhstan Montage of Cinemas: Film & Cultural Festival 2012" will be held Aug. 3 - 9 at the Directors Guild of America on 7920 Sunset Blvd in Los Angeles, California

For more information, please see www.kazakhfestival.com - KazakhFilmFestLA@gmail.com

Kaynak : HelixFilmsInc.com

65. Cannes Film ?enli?i'nde en iyi Kysa Film 'Sessiz' (Be Deng) seçildi.

PAZAR, MAYIS 27, 2012

65. Cannes Film Festivali kapany? töreninde Ylk Altyn Palmiye Kysa Film dalynda verildi.

En Yyi Kysa Film ödülünü 'Sessiz' filmiyle Rezan Ye?ilba? kazandy.

DYYARBAKIR'DA ÇEKYLDY
Belçim Bilgin ve Cem Bender'in ba?rollerinde oldu?u, daha önce Akbank Kysa Film yary?masynda en iyi film ödülü de alan film, Kültür ve Turizm Bakanly?y Sinema Müdürlü?ü'nün deste?iyle Diyarbakyr'da çekildi.

'Sessiz' Cannes'da kysa film kategorisinde bugüne dek Türkiye'den yary?an dördüncü film. Bundan önce Koza filmi ile Nuri Bilge Ceylan, Kyyyda filmiyle Ebru Ceylan ve Poyraz filmiyle Belma Ba? festivalin yary?maly bölümüne seçilmi?ti. 1939 yylyndan bu yana Cannes'da uzun metraj kategorisinde yary?an ve ba?ary elde eden toplam yedi filmimizin yönetmenleri, Yylmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akyn olmu?tu.

Kaynak : www.ensonhaber.com

Diğer Haberler

Efsane Filmi'deki Türk Lokumu

BÜCHER UND POLITIK: Literatur im Minenfeld

Black Hawk Down: VFX and Postproduction. Interview with Olçun Tan

5. Türkçe ve Sahne Sanatlary Yary?masy

Elimizdeki Birkaçy

Shorts Awards Altyn Portakal'a

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i tarihi Mysyrly Sinemasy'nda

Holivut’un fethi

Ömer Faruk Tekbilek ile Yasmin Levy Toronto'da konser verdi

Can, Sundance'de Seyirci Ödülü aldy

1. Los Angeles Türk Film ?enli?i 1 Mart'ta Ba?lyyor

Ystanbul modern'deki 'Hayal ve Hakikat' sergisi New York Times'ta

Syra dy?y bir roman ‘’Provokatör, Paranyn Olmady?y Gün’’

ABD’den Antalya Müzesi'nde sergilenmek üzere getirilen 'Yorgun Herakles'i 35 bin ki?i ziyaret etti.

Emre Arolat Architects’e Dünya Mimarlyk Festivali’nde “Highly Commended” ödülü

Ra?it Çelikezer’in yönetti?i 'Can' Sundance Film Festivali'nde

Twenty7'nin 2. Müzik Klibi 'No Chemical Love'

Semih Tareen Film Müzi?i Albümü Tüm Marketlerde

WORLD'S TALLEST MAN-Sultan Kösen'in belgeseli at Bel Air Film ?enli?i'nde

'Direk A?k'a Amerika'dan iki ödül

Cenk Uygur: Sesimi Kysmaya Çaly?tylar

Graffiti Festivali, 24 Temmuz Pazar günü Taksim Gezi Parky'nda!

Direk A?k'a Accolade'den Ödül

Sinem Bodrum'da söyleyecek

Kazym Mir?an ve Erken Türk Tarihi finalde!

Kazak Film ?enli?i

Türk Pasaportu bir Belgesel

Sinem Saniye Los Angeles'de Japonya icin cok ozel konser verecek

Anzaklar ve Türkler ABC'de

Hakan Günday DilDile'de

Cannes'da Türk Kysa Filmleri

DYREK A?K bir Yrem Altu? fikri

Alex Demir Interview on TRT

Kendini Türk hisseden ‘Cavad Han’ filmini izlesin

Cengiz Aytmatov Film Günleri

Atatürk a?ky Broadway'de

Almanya’da 'Kurtlar Vadisi Filistin' yasaklandy

Resmine Atis'in Fortunate Sons filmine açyk mektubu

Altyn Türk Ödülleri Oylamasy

Türk Sanatçylar SOFA 2011 Sanat Sergisi'nde

Fatih Akyn'a Onur Ödülü

"Simyacy'nyn Hikayeleri"

'Ylahi adalet yerini buldu' Ali Sunal, mutluluktan uçuyor...

HOMELAND-VATAN-Bir Kybrys Belgeseli

Türk sinemasy rekor pe?inde

Twenty7 Müzik Vidyo

Londra Türk Filim ?enli?i

'Türk Sinemasy' my demi?tiniz?

47. Altyn Portakal Sinema Ödülleri

Toronto'da 'Ya?asyn! Ystanbul' nidasy 35. Toronto Film Festivali'nde on be? Türk filmi gösterilecek

rif Mardin belgeseli Los Angeles'ta

Los Angeles’ta bir "A?ry" Hikayesi

Tribeca'da Sibel Kekilli'nin oyandy?y 2 filim ödül, Ferzan Özpetek'in filmi de 1 ödülle ?enli?e Türk imzasy attylar

Ysmail Cem Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Güney Do?u Avrupa Filim ?enli?i 2010 Los Angeles'ta gerçekle?iyor

TARKANI KYM HATIRLAYACAK YETENEK KORKU VE GENÇLYK

‘The Pacific’e konu olan Yzmir yangyny diziden çykaryldy

TÜRK-ERMENY YLY?KYLERYNY KONU ALAN FYLM FRANSA'DA VYZYONA GYRDY

'Büyük Oyun' San Francisco'daki ?enlikte 'En Yyi Film' ödülüne layyk görüldü

Yunanistan'yn Eurovision ?arkysyna kemençe tepkisi

"9. Boston Türk Film ve Müzik Festivali" Ye?im Ustao?lu'nun Pandora'nyn Kutusu filmiyle ba?layacak.

Türk filmlerinin Avrupa'daki tanytymy açysyndan önem ta?yyan Amsterdam Türk Fiilmleri ?enli?i ba?lyyor

Ünlü müzisyen ve yapymcynyn belgeseli Ystanbul Filim ?enli?i'nde gösterilecek

Sinem'in A.B.D. gezisi 2 gün sonra ba?lyyor

Runaway Yapym bu yapymyn yyldyzy

BAL Altyn Ayy'yy Aldy!

KELIN, OSKARLAR'DA SON ELEMEYE ALINDI

"Sinem'in 'A?ky Yunan nefretini Yendi"

New York’taki filim ?enli?inden 4 Türk'e ödül

Kutlu? Ataman'yn Köln çykarmasy

NEFES'in korsany neden çykmyyor?

MTV AMÖ 2009 - MaNga EN YYY AVRUPALI SANATÇI SEÇYLDY

Dahi: Aydyn Esen

Kazakistanly Uygur Sanatçy Ahmet Can AHAT davetiyesi

‘Ayrylyk’a Filistin’den de tepki

Nuri Bilge Ceylan’a Büyük Ödül

Nefes rekor kyrdy

Kazak filmi KELIN Oskar aday adayy

Kültür ba?kenti ya?masy!

AYRILIK dizisine Ysrail ayary

Halit Refi? hayatyny kaybetti

Ebru TV wins three Emmy awards

'Güne?i Gördüm' Oskar aday adayy

Selçuk Öksüzo?lu'nun yeni belgeseli: "The Turkish Musician"

Fatih Akyn'a "Soul Kitchen" ile Jüri Özel Ödülü

L.A. Times Cherien Dabis Söyle?isini ve

Yönetmen Greyson’dan Ysrail’e protesto

Sinem Saniye MTV Söyle?isi

Stockholm'da Ya?ayan Türk Yazar Önder Bir Hint Yayyncyyla Anla?ma Ymzalady

Issyz Adam'a A.B.D.'den Ödül

"ÇYZGY ROMAN SEVYN!" yönetmen Ertu? Tüfekçio?lu ile söyle?i

'DIG COMICS' Kysa Belgesel Gelecek Filim ?enli?i Gösterimleri

Comic-Con 2009: CCI-IFF Ödülleri-DIG COMICS En Yyi Belgesel

Ankara'dan Hollywood'a!

EN YYYSY, YEGANE, KRAL

Türkiye'nin sesleri New York'ta

Dig Comics Dünya Gösterimi San Diego Comic-Con Uluslararasy Film ?enli?i'nde

Türk müzikali ilk defa Broadway'de

Beyond belonging lll Almancy ! Tiyatro ve Film ?enli?i

Turkla.com'dan fotografçylyk ve foto?op çaly?tayy

The Guardian: Yvedik'e dikkat!

Kurtlar Vadisi'nden bir film daha

Jennifer Fontaine

3. TÜRK KLASYK MÜZY?Y ÇALI?TAYI

Cannes Film Festivalinde ’’Türk Gecesi’’

Türkiye'de deneklere rü?vet

"Devrim Arabalary"na Monaco’da ödül

Altyn Koza jury announced

SESSYZ GÖSTERY

Malkovich’e "Sinema Onur Ödülü"

Orta Do?u Gümbür Gümbür

Ödüllü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'yn filmi Los 27 Mart'ta Los Angeles'da gösterimde

Güne?i Gördüm by Mahsun Kyrmyzygül

En Geni? Alanda Düzenlenen Türk ?enli?i

BASIN DUYURUSU, BLUEMASK PRODUCTION, Mart 2009

AYÇA ERSOY'UN RENK DÜNYASI

Türk Rakçy, Kutsal, 26 Mart'ta,

Sinem Saniye Müzik Klibi

Yvedik 2’ye Alman basynyndan büyük övgü!

Kurtlar Vadisi’nin yayyn tarihi belli oldu

"Üç Maymun" pyt pyty biraz bol ahlaki çöküntüyü anlatan bir hikaye

Türk tarihinin karanly?yna y?yk tutan filim

Broken Windows ?imdi DVD'de

'Recep Yvedik 2' Almanya’da da rekor kyrdy

Türk Film Bestecisine Amerika’dan Üçüncü Kez En Yyi Film Müzi?i Ödülü

YST/West EL CID'de

Recep Yvedik 2’den tüm zamanlaryn rekoru

A?kyn Özcan'yn " THE MINI-SUBMARINE " adly romany çykty!

"Are We In Love!" - Müzik Klibi Kutlamasy

"My Rumi Valentine"

Kendi sinemasyny en çok sevenler Türkler

Güz Sancysy’nyn ba?rolünde James Bond olmalyydy

Gradient Effects Takymy, Gnarls Barkley Klibi için Visual Effects Society Ödülüne Aday

A.R.O.G hasylat rekoru kyrdy

CAFAM ile SoCiArts Yapym Sunar

ADA

'3 Maymun’dan dev adym

Gradient Effects Sundance için 2 film bitirdi

Holivud'daki Araplar ve Müslümanlar

THY için geliyor

New York'ta Ydil Biret konseri

PANDORA’NIN KUTUSU 23 Ocak 2009’da sinemalarda

Sonbahar dizisi ekibi kaza yapty: 2 ölü

"Üç Maymun" Palm Springs Filim ?enli?i’nde

Toronto Evrenkenti mezunu Türk 6. Kitabyny Yayynlady

Suriye’de "Türk Filmleri ?enli?i"

Karagöz, Türk-Amerikan Televizyonu'nda

MUSTAFA MISTIK!

6-7 Eylül sancysy beyazperde

Filim Ele?tirmenlerine Ölüm! Ya?asyn ?öhretler Alemi!

Dostum Pasifik Imza Gunu Westwood'da

Özpetek’in filmleri New York’ta

Warner Bros’tan Türk’lere: Fuck off ve fuck you!

Nuri Bilge Ceylan Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde En Yyi Yönetmen ve 3 Maymun Söyle?isi

Sedef Erken: We need a Musician's Union

Neden sponsor bulamady?

Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde 3 Türk Filmine, 3 Ödül

Emre Aydyn, "Avrupa’nyn En Yyi Sanatçysy"

Türkçesi Varken

Türk filmine korku Oscar'y

3 Türk filmi Uluslararasy Hollywood Ö?renci Film ?enli?i'nde

Son Bulu?ma

Türk filmleri Asya’daki yolculu?unu sürdürüyor

Müzik medyasynyn de?i?mesi lazym

Turkish Kasbah

"Altyn Ystiridye", "Pandora’nyn Kutusu"nun

New York Türk Filim ?enli?i Gösterim Çizelgesi

Jennifer Fontaine Haberleri

'Filmmaking is my sickness, success is my painkiller'

ÜNLÜ SYHYRBAZ KUBYLAY QB TUNÇER LAS VEGAS'TA

mustafa

Ali Taran'a göre Türkiye reklamy

Gradient Effects-Olçun Tan ve Gnarls Barkley'nin Kalbine ?arky Söyletti

Sinem ve Alper Turkish-American Hour'da

Bükre? Film Festivali'nde Türk sinemasyna 3 birincilik

Amerika Dans Festivali'nde tanydyk bir koreograf: Aydyn Teker

Do?ukan Manço ile geçmi?ten bugüne yolculuk...

New York'ta Türk Sinemasy Oturumu

Türk Sinemasy'nyn A.B.D. çykartmasy

Benim yalnyz ve güzel ülkem

Hollywood'taki Türkler `Body Of Lies' filminde

Ceylan’a En Yyi Yönetmen' Ödülü

'Üç Maymun' Cannes'te Altyn Palmiye yary?ynda

The Second Venice-2. Venedik

Hüseyin Karabey'e Tribeca'da En Yyi Kurmaca Yönetmeni Ödülü

TIE Etkinlikleri Basynda: TÜRKLER, ABD FYLM SEKTÖRÜNE EL ATTI

DOCU TURK TÜRK BELGESEL GÖSTERYMY 2008, Los AngeleS

Türk belgeselleri New York'ta esti

New York'taki Carnegie Hall'da Osmanly-Türk Müzi?i Dinletisi

Wexler, Fontaine sketch Clowns

DUMAN 2008 A.B.D. KONSERLERY

Y?te yeni Atatürk

Sinem Saniye'nin ilk L.A. konseri

YNSANYty sanat sergisi - Beliz Yristay

TRT 1915 Ermeni Olaylary Dizisi Çektirecek

Özgürlükler ve Demokrasi Ülkesi A.B.D.

Ertu? Tüfekçio?lu'nun söyle?isi Ebru TV'de

Halk ozany A?yk Veysel anylyyor

Ystanbul

"Shake It Baby!" written by A?kyn Özcan

Giovanni Scognamillo: “Sanatçy de?il, zanaatçyyym.”

Bayrampa?a filmi belgesel gibi oldu

'Kysa Filmciler Ödül Avcyly?y Yapyyor!'

120 Bakan'dan tam not aldy

Cem Yylmaz'ly GYTT adly OPET reklam kampanyasyna ödül

Alex Demir Turkish Hour'da

Guinness'e girdi ama kendine bir ev alamady

Kazakistan Oskar'a Aday

When I Don't Sleep... çykty

Say'yn ödülünü babasy aldy

Gülsin Onay Kremlin'de

Kysa filmin tarihine imza atan usta

Recep Yvedik 22 ?ubat'ta Sinemalarda

Bir Türk Köyünde Do?a Ana'nyn Kanunlary'na Gençlik Dolu Bir Uyany?

Corc Va?ingtyn Evrenkenti belgeselcilere burs veriyor

'Made In Europe' yakynda sinemalarda

HYPHOPYSTAN En Yyi 10 Hip Hop Filmi Arasynda

HYPHOPYSTAN En Yyi Kysa Belgesel Ödülü Kazandy

Nihat Genç anlatyyor...

'Sinema Sinemadyr' karde?im!

Türk sinemasy 2007'ye rekorla veda ediyor.

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralyk 1873, Ystanbul – ö. 27 Aralyk 1936, Ystanbul

Alex Demir 'Arkanyzda belli bir güç yoksa tutunmanyz imkansyz'

Öpü?ürsen Yu?tub'a dü?ersin tabi

TÜRK ASILLI AMERYKALI OYUNCU ALEX DEMYR YLE NEW YORK’TA ‘HOLLYWOOD SOHBETLERY'

Akyn'yn 2 Köküne Olan Ba?lyly?y Filimlerine Yansyyor

Gencebay: 'Yunanlar bizim akrabamyz olabilir'

Köln'de Türk Filim ?enli?i

Seda Aybay'yn "Ystanbul Hatyralary" by Kybele Dans Tiyatrosu'nda

Sema Gösterisi, 17 Aralyk Pazartesi, Royce Hall'da

Louvre Müzesi'nde Türk esintisi

Fransa'da Türk Sinema Günleri

3 gurbetçi Türk'ten yeni bir oyun 'Crysis'

Hollywood'da Kürdistan siyaseti ve Türk Dü?manly?y

YZ, AVRUPA'NIN EN YYY BELGESEL KANALI SEÇYLDY

Lev Yylmaz'yn

Sertab'yn Yngilizce Türküsü protesto edildi

Orta Asya'nyn Kutsal Sesleri

'Sakly Yüzler' Gösterimi

Justin McCarthy Ebru TV'de

Türk Filmi - ?iir

'Kurtulu? Sava?y filmi çekece?im'

Leslie Bates-Büyüktürko?lu'ndan

Amerika'yy inlettiler

Ylkö?retim Okulu Ö?rencilerinden Ermeni Katliamy Belgeseli

MUSEREVIEW - A?ustos, Eylül, Ekim 2007 ?airleri

"?imdi Türküm demek ho?uma gidiyor"

Asya Pasifik Sinema Ödülleri'nde TAKVA 3 dalda aday

Hayko Cepkin'in Yzmir Konseri

Kybrys Uluslararasy Kysa Film ?enli?i

'Takva'nyn yönetmeni Özer Kyzyltan 'European Discovery 2007'ye aday gösterildi

"Yklimler" 27 Eylül'den Ytibaren Almanya'da Sinemalarda

Türk Rak Toplulu?u mor ve ötesi Kasym'da ABD'nin Baty Yakasynda 2 konser verme?e Geliyor

"Ya?amyn Kyyysynda" Almanya'nyn Oscar adayy

Jeff Treves' new work on CG Society

Goran Bregoviç ilk kez 29 Eylül'de Ankara'da!

"Yumurta" Avrupa'nyn en iyisine 12 dalda aday

New York'ta Zeki Demirkubuz filmleri gösterimi

Ystanbul ?YMDY Viyana-Einladung zur Vernissage am 13 Eylül'de

Bary? Günü'nde Türk-Ermeni karde?li?i

Bir Osmanly Askerinin Syrady?y Anylary ba?lykly any kitaby Ekim Yayynlary'ndan çykty.

3. Uluslararasy Avrasya Filim ?enli?i Ang Lee ile ba?lyyor

'Takva' Saraybosna'da en iyi film seçildi

Mevlana filmi Konya'da çekilecek

A Play "Calling In Love" World premier opens on 8.17.07 Friday

'Kurtlar' güldürü yapacak

TRT'nin Holivud ata?y

1. Sevim Tanürek ?arky Yary?masy

Atatürk'ün hayaty çizgi romanda

Türk Müzi?i Avrupa'da neden Dinlenmiyor?

Fatih Akyn'dan Trabzonspor belgeseli...

Altyn Portakal'dan Türk sinemasyna yeni destek

THE SECOND VENICE - by Askin OZCAN

Türkiye bu iki reklamy konu?uyor!

4 Temmuz Zafer Bayramy

Kemal Sunal kabri ba?ynda anyldy

’Uzak’ 1000 film listesinde

Türk kültürü Disneyland yolcusu

Kyryk Melek ba?lady

Photograph exhibition titled “Ystanbul Armenians”

Be? Vakit (Times and Winds) 2007 Los Angeles Filim ?enli?i'nde

Yener Korkut on TRT

"Anadolulu" adly kysa filim 8 Haziran'da USC'de

Türk Yönetmen ?ahin'in History Channel'daki 'CITIES OF THE UNDERWORLD' belgeseli seyredilme rekoru kyryyor

Fatih Akyn Kan 2007'deki ba?arysy

Clementine Feature Set Up in Türkiye

Muses Prize - Poetry to Askin Ozcan

"Anadolulu" Robert Zemeckis Dijital Sanatlar Merkezi'nde gosterilecek

Müslüman Kimli?inin Amerikan Televizyonundaki Yeri adly oturum Beverly Hills'de gerçekle?ecek.

Mondo Macabro'nun Gözde Türk Sinemasy Belgeseli

ATIF YILMAZ’y saygyyla anyyoruz

Kars'ta Film Cekmeye Ne Dersiniz?

Alex Demir Ebru TV'de

IKI KIZ Los Angeles'daki Güneydogu Avrupa Film Senligi'nde

ON PBS: American Masters: Atlantic Records: The House That Ahmet Built

ARMENIAN REVOLT 1894-1920 - SCREENING ON 25TH

18. Türk Film Günleri Münih'de ba?lyyor

John Lennon Beste Yary?masyny Sinem Kazandy.

The Midday Express: Repairing the Turkish image via movies

Salih Memecan, JibJab'la beraber 'Siyasal Yergi'de

Dondurmam Gaymak'a HBO Uluslararasy Güldürü Filimleri ?öleni'nden Ödül

Mennan Yapo - Önsezi

Mevleviler Güney Kaliforniya'da!

YSTANBUL KLASYK TÜRK MÜZY?Y KAMPI

Leslie Bates Büyüktürko?lu'nun yeni Turkla.com makalesi

The Sultans of Satire: Middle East Comic Relief

Turkey battles genocide claims in Hollywood

Alinur Geceyarysy Expresi gerçe?ini belgeledi

Turkish Comedian Gülden Performs in Middle East Comic Relief, Jan. 27!

Türk sinemasyndan kovboy filmi

HOKKABAZ Irvine'da

'Çince söylesin daha çok insana hitap eder'

Ye?ilçam Hollywood’u bitirdi

Türk Sinemasy'nyn yükseli?i...

Yüksel Aksu anlatyyor

Fatih Akyn ve son filmi

"Anti-Jewish" Turkish film pulled from US theaters

Kime niyet kime Euroimages

BAYRAMPA?A CEZAEVY FYLYM ?ENLY?Y

Dondurmam Gaymak Oskar adayly?yna bir adym daha yakla?ty

YA TUTARSA? ve GÖNLÜMÜN YSY (WELL SOOTED) Boston Türk Filim ?enli?i'nde

Türk Hattatçylyk Sanaty

Uneasy Ottomans-LA Weekly

Resmine Atis, Tom Sizemore ve Edward James Olmos ile SPLINTER'da ba?rolde

Turquoise

Şifremi unuttum